REGULAMIN

Regulamin Sklepu Vegito.pl

  1. Dostawa bezpłatna, kwota minimalna 80 zł lub 10 zł dopłata
  2. Czas dostawy - następny dzień,dziś.
  3. Zastrzegamy prawo do nie zrealizowania dostawy, z przyczyn nie zależnych od naszej firmy.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do zrealizowania zamówienia , przedstawienia oferty. zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie

klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.